Hvordan velges OD-prosjektene

 

På Elevtinget samles hvert år 500 elever som representerer Elevorganisasjonens medlemsskoler. De møtes her i kampen for å lage verdens beste skole.
Også OD-prosjektet velges på Elevtinget, med god grunn. Elevorganisasjonen er nemlig moderorganisasjonen til Operasjon Dagsverk. Men for å forstå hele søknadsprosessen må vi se litt på hva som skjer i forkant av Elevtinget.

Det første som skjer i prosessen er at norske bistandsorganisasjoner sender inn sine prosjektsøknader til OD. Søknadene inneholder informasjon om prosjektene de vil ha OD-støtte til. ODs bistandsfaglige råd består av de fem siste OD-lederne og en gjeng erfarne bistandsarbeidere. Rådet plukker ut de prosjektene som oppfyller en rekke kriterier. Eksempler på kriterier er:
• Prosjektet skal støtte ungdom i Afrika, Asia eller Latin-Amerika.
• Prosjektet skal fremme utdanning.
• Prosjektet skal inkludere marginaliserte grupper som f.eks. jenter i Bangladesh.

Rådet sender de søknadene som blir godkjent videre til OD-styret. OD-styret består av cirka 10 ungdommer med bakgrunn fra EO og OD. Styret velger ut 2 eller 3 av prosjektene de mener egner seg best som en kampanje.

Informasjon om disse prosjektene blir sendt til skoler som har deltatt på OD de 2 siste årene. Skolekomité eller elevråd på skolen har mulighet til å gjennomføre en uravstemning. Dette vil si at alle elevene får mulighet til å stemme på hvilket prosjekt de vil jobbe for på OD-dagen. Uravstemningssedler med skolens resultater blir sendt inn til OD sentralt.

Som tidligere nevnt blir OD-prosjektet valgt på Elevtinget. En representant fra hver skole har stemmerett, men alle kan være med på prosjektdebatten. En generell regel for debatten er at det kun er lov å ytre positive argumenter for søkerprosjektene. Etter debatten stemmes det blant representantene fra skolene. Disse stemmene blir summert opp med uravstemningsstemmene, og OD-prosjektet er valgt.

At det er norske elever som velger OD-prosjektene gjør at Operasjon Dagsverk kan si at vi er av, med og for ungdom.


Utskriftsversjon